FIE raamatupidamine

FIE raamatupidamine

FIE suurimad plussid:

FIE suurimad miinused:

 • vastutab ettevõtluses kogu oma varaga
 • kõige suurem maksukoormus
 • oma äri müüa, sest tegu pole juriidilise isikuga

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) on kohustatud pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust. Erinevalt osaühingust on FIE raamatupidamine kassapõhine. Tegemist on lihtsustatud arvestusega, milles on oluline raha liikumine: käive tekib siis kui raha laekub, mitte kui arve esitamisel.

 

Muudatused alates 01.01.2018!

 

Füüsilisest isikust ettevõtjate maksustamise soodustused alates 1. jaanuarist 2018

 

 • Kehtestatakse ülempiir ettevõtlustulult sotsiaalmaksu tasumisele, mis on seotud 15-kordse aastase miinimumpalgaga ning seda vähendatakse 10-kordse miinimumpalga määrani.
 • Sotsiaalmaksu avansiliste maksete kvartaalne maksmise kord asendatakse summeeritud arvestusega kalendriaasta alguses ning sotsiaalmaksu miinimumkohustuse kuupõhine arvestus päevapõhisega.
 • Pikendatakse kahjumi edasikandmise perioodi seitsmelt aastalt kümnele aastale.
 • Muutuvad välisriigis teenitud ettevõtlustulu tulumaksuga maksustamise reeglid. Ettevõtlusele hakatakse rakendama vabastusmeetodit.
 • Kehtestatakse tervise edendamise kulude ja töötajate välislähetuse toitlustamiskulude (päevarahade ulatuses) maha arvamise õigus. Laiendatakse 32-eurost vastuvõtukulu piirmäära ja 10-eurost reklaamkingituste maksuvaba piirmäära.
 • Võimalus sotsiaalmaksuvabastusele arvestusliku haigushüvitise teise kuni kaheksanda haiguspäeva eest.
 • Võimalus viia erikonto ühest pangast teise 10 päeva jooksul, ilma kontot sulgemata ja sealjuures jätkata erikonto staatusega. 

 

FIE reeglid kuni 01.01.2018 (st edasist sisu pole veel täiendatud eelnimetatud soodustustega, samuti on kõik summad 2017.a seisuga):

 

Sotsiaalmaks ja selle avansilised maksed

FIE puhul on üks olulisemaid erisusi sotsiaalmaks ja selle avansilised maksed. FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud alam- ja ülempiiri. Sotsiaalmaksu määr on 33%.

FIE peab neli korda aastas maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (olenemata sissetulekust), v.a juhul, kui ta on riikliku pensioni saaja või alustab/lõpetab tegevuse kvartali jooksul või tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik. See tähendab kui FIE töötab kuskil ja tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja, siis ei pea avansilisi makseid tegema. Küll aga tuleb sotsiaalmaks tasuda endiselt saadud tuludelt. FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav tulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.

 

Maksude deklareerimine

Sotsiaalmaks arvutatakse maksustamisperioodil ettevõtlusest saadud tulu alusel. Ettevõtlustulu deklareeritakse üks kord aastas tuludeklaratsioonil (vorm E), mis tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga (vorm A) hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Aasta lõpliku sotsiaalmaksukohustuse arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud andmete alusel ja saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega (1. oktoobrit). Kui sotsiaalmaksu juurde maksma ei pea, siis Maksu- ja Tolliamet maksuteadet ei väljasta. Maksuteatel näidatud sotsiaalmaksusumma peab FIE tasuma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

Lisaks maksab FIE tulumaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud seadusega lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Ettevõtlustulust lubatud mahaarvamisi saab teha ainult FIE-na äriregistris registreeritud füüsiline isik. Tulumaksumäär 2017. aastal on 20%. Makstud tulumaksu (sh tulumaksu avansilisi makseid) FIE oma ettevõtlustulust maha arvata ei saa. FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on kohustatud maksma tulumaksu avansilisi makseid.

 

Avansilisi makseid ei pea tegema kui

 • ettevõtluse esimesel maksustamisperioodil (tegevusaastal);
 • kui ühe kvartali (tähtaja) makse suurus ei ületa 64 eurot;
 • kui eelmisel maksustamisperioodil puudus ettevõtluse maksustatav tulu;
 • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena;
 • kui ettevõtlus on peatatud.

 

Kohustuslik kogumispension (II pensionisammas)

Kui FIE on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, peab ta maksma enda eest kohustusliku kogumispensioni makset. FIE ei pea enda eest töötuskindlustusmakset maksma.

FIE vorm sobib väikesemahuliseks ettevõtluseks. Seda mahtu on tihti aga raske konkreetse numbriga seostada. See oleneb mitmetest asjaoludest (avansilised maksed, kulutused enne maksustamist, jne).

Suurim FIE kasu tekib kui ei pea tegema sotsiaalmaksu avansilisi makseid. 2017. aasta sotsiaalmaksu kuumäär on 430 eurot, millelt arvutatud ühe kvartali sotsiaalmaksu kohustus on 425.70 eurot (430 x 3 x 33%).

Kui FIE alustab või lõpetab ettevõtluse kvartali jooksul, maksab ta avansilisi makseid nende kuude eest, millal ta on FIE-na registreeritud. Kui FIE alustab ettevõtlust enne 15. kuupäeva või 15. kuupäeval, loetakse see täiskuuks. Kui FIE lõpetab ettevõtluse pärast 15. kuupäeva (k.a), loetakse see täiskuuks. Maksukohustus tasutakse eurosendi täpsusega.

 

Osaühing vs FIE

Alates 1. jaanuarist 2011 on füüsilisel isikul võimalik asutada kuni 25 000 euro suuruse osakapitaliga osaühing sissemakseid tegemata. Peale seda seadusemuudatust on lisaks FIEle lihtne alustada ka OÜga. Kumba valida – siin on oluline läbi mõelda maksustamine, sest FIE on hetkel kõige suurema maksukoormusega vorm.

Tasub välja arvutada, kas osaühingu loomisega ja sealt endale juhatuse liikme tasu maksmisega tulevad erinevused ning kui suured need on. Kui juhatuseliige ei pea ravikindlustuse eest ise hoolitsema ega FIE avansilisi makseid tasuma, siis mõlemal on võimalus enne maksustamist tuludest maha arvutada kulud. Juhatuse liikmel on võimalus endale tasu välja maksta nii palju kui parasjagu võimalust on, FIE arvutab välja samad maksud. Erinevus on maksude tasumistes. Kui FIE teeb seda korra aastas deklaratsiooniga, siis OÜ puhul deklareeritakse TSD maksuametis väljamaksele järgneval kuul ning tasutakse kohe ka maksud.

Kui juhatuse liige vajab ravikindlustust, siis on vaja iga kuu tasuda endale miinimum tasu, mis on eelmise aasta miinimumpalga suurune. Sotsiaalmaksu kuumäär on 430 EUR (2017.a), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 430 x 33%= 141.9 EUR/kuus. 2017.a aasta miinimumpalk on 470eurot bruto, kuid juhatuse liige saab tasu maksta eelmise aasta järgi 430eurot bruto. Siin tasub nüüd võrrelda FIEga, kellel on avansiliste maksete kohutus (sest eeldatavasti ei oleks ka juhatuse liikmel vaja ravikindlustust ise tagada kui sotsiaalmaksu tasuks tema eest mõnel teisel töökohal tööandja või riik, vmt).

 

Brutotasu 430euro pealt on vaja tasuda:
Sotsiaalmaks (33%) 141,90 €
Kogumispension (2%) 8,60 €
Tulumaks (20%) 48,28 €
Netosumma (kätte) 373,12 €

Ettevõtte kogukulu 571,90 €

 

Töötuskindlustusmaksed

Töötuskindlustusmakseid ei pea juhatuseliige tasuma, sest töötuskindlustuse kaitset tal ei ole. Kui soovitakse suuremat juhatuse liikme tasu, siis vastavalt kasvavad ka maksud. FIE avansilised ettemaksed on samas suurusjärgus ja kui Tulud-Kulud=571,90eur/kuus, siis deklaratsiooniga midagi juurde maksma ei pea ja erilist vahet ei pruugigi tekkida. Samuti kui tulud on FIE-l suuremad (nagu juhatuse liige maksab suuremat tasu), siis tuludeklaratsiooniga kord aastas tehakse tasaarvestus ning ülejäänud tasumata osa tuleb juurde maksta.

Erinevused hakkavad tekkima kui näiteks ühel aastal on FIE-l olnud väga hea tulu, kuid järgmine aasta on see märgatavalt väiksem. Tulumaksu avansilisi ettemakseid tuleb ikka teha eelmise aasta järgi ja sotsiaalmaksu avansilisi makseid miinimumi järgi – seega tasutakse rohkem makse kui tulu teenitakse. Samal ajal juhatuse liige tasub makse ainult välja makstud reaalse summa pealt.

 

Raamatupidamine, tulud ja kulud, dividendid

FIE raamatupidamine ei ole tegelikult palju keerulisem, aga tuleb lihtsalt jälgida just neid nihkeid, millal mida maksta. Teistpidi on FIE raamatupidamine kergem, sest see on kassapõhine. Müüsin sokid märtsis, sain raha mais, tulu tekkis mais- samal ajal kui OÜ võib esitada märtsis arve ja saab raha võibolla alles mais, siis kuna raamatupidamine on tekkepõhine, siis tulu tekkis märtsis kui arve esitati, mitte mais kui raha tuli.

Lisaks tasub kaaluda vaal ühte võimalust, mille annab osaühing. Kui tulud on suuremad ja/või kogu teenitud tulu ei ole vaja kohe isiklikku kasutusse võtta, siis raha võib jääda osaühingusse (nö hoiule) kuni majandusaasta aruandega kuulutatakse välja kasumi jaotamine dividendideks – see on see koht kus OÜ on maksude seisukohalt kordades kasulikum kui FIE.

Dividendide pealt ei maksta eelnimetatud sotsiaalmaksu, eraisiku tulumaksu ega kogumispensionit, vaid ettevõtte tulumaksu. 1000euro (kätte) pealt tulumaks 250eurot, kogukulu ettevõttele 1250eur. Sama kogukulu juures juhatuseliikme tasu või FIE puhul tähendaks peale maksude maha arvamist kätte saada 772,84eur.

Dividendis kuulutatakse välja kord aastas, kuid välja võib neid maksta osade kaupa. Iga kuu siiski ei soovita, sest maksuamet võib tõlgendada seda töötasuna ning tuleb tasuda täiendavalt teised maksud.

 

Asutamine ja vastutus

Muidugi siin on omad agad… Osaühingu asutamine on kulukam. Osakapitali nõue on minimaalselt 2500eur. Õnneks on tehtud küll väga mugav võimalus asutada ettevõte sissemakseta. Esimene kulu on 190eur ja osakapitali (2500eur) võib sisse maksta järgmise 10.a jooksul. Kuid kuni osakapital ei ole sisse makstud, ei saa ka dividende maksta. Teenitud kasumit on võimalik aga osakapitali sissemaksega tasaarveldada (selleks peaks siis ettevõttel olema kogunenud 2500eur osakapitali + 625 eur tulumaksu raha).

Muidugi ei tasu ära unustada ka, et FIE vastutab kogu oma isikliku varaga ettevõtlustegevuse ees, samal ajal kui OÜ on nö ise enda peremees (v.a juhul kui osakapital ei ole sisse makstud, siis vastava summa piires on vastutus ja nõue omaniku vastu).

FIEks olemine võib olla ainus sissetuleku allikas ja nn töökoht. Keelatud see ei ole, kuid numbritele (tuludele, kuludele) tuleks pilk peale heita ja vaadata millised on prognoosid, kas tasub teha FIEna väikeselt või on tulevikus plaanis teenida suuremaid kasumeid (osa teenitud tulust kohe maksta endale palgaks, osa jätta nö ootele dividendideks, vmt).

Üldiselt peetakse FIEndust üsna väljasurnud ettevõtluse formaadiks, millel on kõige suurem maksukoormus. Mõnel üksikul juhul võib ta olla aga variandiks.

 

Oluline info FIE-le

Kas Sa töötad kuskil? See on oluline Sotsiaalmaksu avansiliste maksete jaoks.

FIE peab neli korda aastas maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (olenemata sissetulekust), v.a juhul, kui ta on riikliku pensioni saaja või alustab/lõpetab tegevuse kvartali jooksul või tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik.

See tähendab kui FIE töötab kuskil ja tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja, siis ei pea avansilisi makseid tegema. Küll aga tuleb sotsiaalmaks tasuda endiselt saadud tuludelt.

FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav tulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.

16. MÄRTS FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
31. MÄRTS
Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
15. JUUNI FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine FIE tulumaksu avansilise makse tasumine
15. SEPTEMBER
FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine FIE tulumaksu avansilise makse tasumine
1. OKTOOBER
Eelmise aasta tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
15. DETSEMBER
FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine FIE tulumaksu avansilise makse tasumine

Esmalt on vaja teha Sul raamatupidajale e-ligipääsud e-Äriregistrisse ja e-Maksuametisse. Kindlasti peaks volitama raamatupidajale ligipääsu ettevõtte arveldusarvetele (ilma ülekande õiguseta). Peale seda olete vabanenud raamatupidamise taagast ja piisab kui saadate raamatupidajale edaspidi igakuiselt e-mailiga kõik eelmise kuu dokumendid hiljemalt 5. kuupäevaks. Ülejäänu teeb raamatupidaja ise, esitab vajalikud deklaratsioonid ja igakuised aruanded.

Assistent OÜ FIE raamatupidamist kahjuks ei paku. Küll aga aitame vajadusel FIE ümberregistreerimisel osaühinguks.

Kui Sul on küsimusi, kirjuta rmp@assistent.ee ja vastame neile heameelega!

 

 

 

Kui see artikkel oli Sulle kasulik, siis kliki “Meeldib” ja kui võiks ka sinu sõpradele huvitav olla, siis kliki “Jaga”

Aitäh tagasiside eest!