info@assistent.ee | +372 5680 0084

68+

klienti (88% püsikliendid)

3812+

Tundi teostatuid töid

20347+

hallatud/vastatud maili

1290+

sotsiaalmeedia postitust

TSD Lisa 7 esitamine

emta deklaratsioonid

TSD Lisa 7 esitamine

Vormi TSD lisas 7 näitab residendist äriühing maksustamisperioodil (kalendrikuul) väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ning nendelt tekkiva maksukohustusega seotud õigused, sealhulgas äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud ja saadud õigused.

Äriühing täidab TSD lisa 7 koodi 7030 (Maksustamisperioodil omakapitali tehtud sissemaksed) ja näitab äriühingusse tehtud sissemakse sellel maksustamisperioodil, kui äriregister aktsepteerib sissemakse tegemist. See tähendab, et kui äriühing on asutatud sissemakseid tegemata (vastav märga registrikaardil), siis  täidab see äriühing lisa 7 osa Ia koodi 7030 ja näitab äriühingusse tehtud sissemakse sellel maksustamisperioodil, kui äriregister aktsepteerib sissemakse tegemist (sellisel juhul kaob äriregistris teade “Asutatud sissemakset tegemata”).  Selleks, et äriregister teeks registrikaardile sellekohase kande muudatuse, tuleb äriregistrile esitada avaldus kande muutmiseks, millele  lisatakse sissemakse tasumist tõendavad dokumendid. Osade kaupa tehtud sissemakseid lisal 7 ei kajastata.

Kes peavad selle deklaratsiooni esitama?

TSD Lisa 7 peab esitama kõigi ettevõtete kohta millesse on osakapital sisse makstud.

Mis ajaks peab deklaratsiooni esitama?

Maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Mis juhtub kui Sa ei esita TSD Lisa 7’t?

Lühidalt: Sinu raha läheb topeltmaksustamisele. Pikemalt: Kui annad ettevõttele raha või asju osakapitaliks, siis ettevõttel on õigus kunagi (hiljemalt likvideerimisel) Sulle tagastada see raha. Kuna see on tagastamine, siis siiani oli see alati maksuvaba. Alates 2015 aastast on kapitali tagastamine maksuvaba ainult siis kui selle sissemakse on deklareeritud TSD deklaratsiooni lisal 7.

Kas ma pean seda deklaratsiooni ise esitama? Või saab raamatupidaja hakkama?

Kui Sul on raamatupidaja, siis ta peaks sellega hakkama saama. Kui Sul pole aga raamatupidajat, siis võid ka meie poole pöörduda. See deklareerimine pole keeruline, kui tegemist pole erandjuhtumitega.

Millised on erandjuhtumid mis teevad deklareerimise keerulisemaks?

Kui Sinu ettevõte on saanud dividende tütarfirmadelt ja pole neid veel edasi maksnud või Sinu ettevõte on läbinud jagunemisi või ühenemisi. Sellisel juhul konsulteeri kindlasti oma raamatupidaja või maksukonsultandina. Kui pole ei üht ega teist võtta, siis kirjuta meile!