Allolevad küsimused on mõeldud ettevõtte kuvandi kaardistamiseks ja parima turundusstrateegia loomiseks. Eesmärk on koguda taustainfot ja luua üldine raamistik erinevateks tegevusteks.    ×
    ×

    Cart