Osaühingu asutamine on lihtne!

Osaühing on enimlevinud ettevõtlusvorm Eestis.

Osaühingu eelisteks on:

  • lihtne ja kiire registreerimine
  • suhteliselt madal nõutud osakapital (2500 eurot)
  • puudub osanike isiklik varaline vastutus osaühingu kohustuste eest
Osaühingu asutamine - info@assistent.ee

Osaühingut saab asutada ka ilma osakapitali sissemakseta tingimusel, et ühingu osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot. Osakapitali sisse maksmata saab asutada osaühingu üksnes füüsiline isik või mitu füüsilist isikut. Osaühingu sissemakseta asutamine ei vabasta osanikke siiski sissemaksu tegemisest. Sissemakse tuleb teha pärast osaühingu asutamist.

Mida tuleb teha enne osaühingu asutamist? 

Enne ettevõtte asutamist leia vastused järgmistele küsimustele:

  • Millisel tegevusalal alustad tööd? Vali põhitegevusala, kasutades ametlikku Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit EMTAK.
  • Milline saab olema ettevõtte ärinimi?
  • Kes on osanikud ja kes on juhatuse liikmed?
  • Kui suur on osanike osakapitali sissemakse?
  • Kus saab olema osaühingu tegevuskoht ja asukoha aadress?
  • Milline saab olema osaühingu juhtimine?
   

Milliseid dokumente vajate osaühingu asutamiseks?

Osaühingu asutamiseks on vaja esmalt osanike isikuandmeid. Samuti peavad osanikud olema kokku leppinud ülal toodud punktides.

Kui registreerid ettevõtte elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis, saab kujundada seal oleva tüüppõhikirja alusel oma ettevõtte põhikirja.

Kui registreerid ettevõtte notari abil, valmistab notar Sinu jaoks ette osaühingu asutamise avalduse, asutamislepingu ning põhikirja.

   

Kuidas uut osaühingut registreerida?

Osaühingu saab registreerida elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis.

Osaühingu saab elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis registreerida vaid siis, kui:

kõik asutamisega seotud isikud (juhatuse liikmed, asutajad jne) saavad esmakandeavalduse ja asutamisdokumendid digitaalallkirjastada;

  • osaühing asutatakse kohese osakapitali sissemakseta või rahalise sissemaksega, mis tehakse avalduse koostamise käigus elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis.

Osaühingu asutamine notari kaudu.

      

Kui suured on osaühingu asutamise kulud? 

Osaühingu asutamisel notari juures tuleb Sul tasuda registritoimingute eest riigilõiv 145 eurot ja sellele lisandub notaritasu. Notaritasu täpne suurus sõltub osakapitali suurusest ja asutajate arvust. Notaritasudele lisandub käibemaks.

Kui asutad osaühingu elektrooniliselt kiirmenetlusega, on riigilõiv 190 eurot. Riigilõiv on hiljem võimalik kanda loodud osaühingu asutamiskuludesse.

Osaühingu sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline, viimasel juhul on osakapitali sissemakseks näiteks seadmed, arvutid või muu rahaliselt hinnatav vara. Kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor.

Osaühingut saab asutada ilma osakapitali sissemakseta, juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua. Sellisel viisil asutatud osaühingu varaks on nõue osaniku vastu, kes peab asutamisel kokku lepitud suuruses sissemakse tulevikus tasuma.

 

Kui kaua kulub aega osaühingu asutamisele? 

Elektroonilisel registreerimisel saad ettevõtte loodud kuni paari tunniga. Arvesta ajakuluks siiski üks tööpäev.  Osaühingu registreerimine notari kaudu võtab aega 2-3 päeva.

 

Mida tuleb teha pärast osaühingu registreerimist? 

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb võtta ette veel erinev hulk samme.

Kui Sul on küsimusi, kirjuta rmp@assistent.ee ja vastame neile heameelega!

Kui see artikkel oli Sulle kasulik, siis kliki “Meeldib” ja kui võiks ka sinu sõpradele huvitav olla, siis kliki “Jaga”

Aitäh tagasiside eest!

×
×

Cart